Χορωδίες

Έντεχνης, παραδοσιακής και βυζαντινής μουσικής

Πληροφορίες

Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Δημαρχείο, Κονταριώτισσα Πιερίας,
ΤΚ 601 00

Tηλέφωνο:

6937373166 (Γρηγόρης Παπαχρήστος, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων),
6972469952 (Μαρία Γκριμούλα,
πρόεδρος)

Χορωδίες

Παράλληλα με την ορχήστρα λειτουργούν και χορωδίες έντεχνης, παραδοσιακής και βυζαντινής μουσικής. Ανάλογα με το περιεχόμενο της συναυλίας, οι χορωδίες πλαισιώνουν την ορχήστρα. Τα περισσότερα μέλη των χορωδία είναι ως επί το πλείστον γονείς των παιδιών της ορχήστρας.