Στιγμές 2013

Συναυλία για τα παιδιά της Λάμψης της Αγάπης