Τμήματα

Βιβλιοθήκης

Πληροφορίες

Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Δημαρχείο, Κονταριώτισσα Πιερίας,
ΤΚ 601 00

Tηλέφωνο:

6937373166 (Γρηγόρης Παπαχρήστος, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων),
6972469952 (Μαρία Γκριμούλα,
πρόεδρος)

Τμήματα Βιβλιοθήκης

με βιβλία για τον πολιτισμό, την ιστορία και την αρχαιολογία. Το Σωματείο εκδίδει έντυπα, βιβλία, περιοδικά, cart-postal και DVD πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου, αναμνηστικά αντίγραφα με παραστάσεις από το αρχαίο Δίον και άλλων ιστορικών μνημείων της περιοχής.